Model Detail Year Range Battery
102E, 202E, 203E, 562E, 955E, 592E All Engines All Years 069
1100, 1110, 1200, 1300, 1310, 1700 All Engines All Years 069
1710, 1910 All Engines All Years 335
1710, 1910 Compacts All Engines All Years 069
2000, 3000 All Engines All Years 017
2000, 3000 with select-o-speed All Engines All Years 622
2261E, 2262E, 2263E, 2264E, 2265E All Engines All Years 063
233, 333 Highway Tractor All Engines All Years 622
2502E, 2503E, 2504, 2511E, 2512E, 2513E All Engines All Years 017
2514E All Engines All Years 622
2600 All Engines All Years 017
2601E, 2602E, 2603E, 2604E All Engines All Years 063
2610, 3610, 3910, 4110, 5610, 6610, 6710 All Engines All Years 622
2701E, 2703E, 2704E All Engines All Years 656
2711E, 2712E, 2713E, 2714E, 2715E, 2740ET All Engines All Years 655
276, 946 All Engines All Years 663
2802E All Engines All Years 541
2910 All Engines All Years 622
3055 All Engines All Years 622
3430 All Engines All Years 663
3600 All Engines All Years 017
3900, 3910 All Engines All Years 622
3930 All Engines All Years 663
4000, 4100, 4110, 4600, 4610 All Engines All Years 622
4630, 4830 All Engines All Years 663
5000 All Engines All Years 622
5010, 5030 All Engines All Years 663
5095, 5110 All Engines All Years 622
550, 555 All Engines All Years 622
5600, 5610 All Engines All Years 622
5640 All Engines All Years 663
590E Diesel All Engines All Years 541
590E Petrol All Engines All Years 664
6410, 6600, 6610 All Engines All Years 622
6500 All Engines All Years 622
6640 All Engines All Years 663
6700, 6710 All Engines All Years 622
7000, 7400, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710 All Engines All Years 622
7740 All Engines All Years 663
7740, 7810 All Engines All Years 622
7840 All Engines All Years 663
7910 All Engines All Years 622
8000, 8100, 8210, 8240 All Engines All Years 622
8240 All Engines All Years 663
8260 All Engines All Years 027
8340 All Engines All Years 663
8360 All Engines All Years 027
8600, 8630, 8700, 8730, 8830 All Engines All Years 622
957E All Engines All Years 664
9600, 9700 All Engines All Years 622
A62, A64, A66 All Engines All Years 622
Chargeur 420, 550 All Engines All Years 622
Country 1164, 1174 All Engines All Years 622
Dexta 3000, 3600 All Engines All Years 622
Dexta 6X3 2000 All Engines All Years 017
Dexta 6X4 3000 All Engines All Years 017
Force 5000, Force 7000, Force 8000, Force 8600, Force 9600 All Engines All Years 622
Major All Engines All Years 069
Major 4000 Diesel All Engines All Years 622
Major 4000 Petrol All Engines All Years 017
New Major (Rowcrop Commercial) All Engines All Years 069
Power Major All Engines All Years 069
Super Major 5000, 7000, 8000 All Engines All Years 622
TW10, 15, 20, 25, 30, 35 All Engines All Years 622